(พ.ค.-มิ.ย.) ทัวร์ซัปโปโร โอตารุ โทยะ โนโบริเบทสึ 5วัน[บินแอร์เอเชีย] 29,900.-

โค้ดทัวร์ JIT-261 วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง 20.30น.  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ขาออกชั้น 3 ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เคาน์เตอร์ 4

Read more

(พ.ค.) ทัวร์ฮอกไกโด ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) สวนทิวลิป 6วัน[บินแอร์เอเชีย] 32,900.-

โค้ดทัวร์ JIT-262 วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง 20.30น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ขาออกชั้น 3 ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เคาน์เตอร์ 4

Read more
[X] close