Day: October 5, 2014

ไมค์ทีมพาคณะทัวร์เที่ยวสุพรรณบุรีไมค์ทีมพาคณะทัวร์เที่ยวสุพรรณบุรี

ไมค์ทีมพาคณะทัวร์เที่ยวสุพรรณบุรี สนุกแค่ไหนไปดูกันครับผม งานนี้อิ่มทั้งบุญทั้งของฝากครับเที่ยวสุพรรณบุรีต้องอย่าลืมของฝากของสุพรรณนะครับ...

คณะนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดูงาน Forth Thailandคณะนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดูงาน Forth Thailand

ไมค์ทีมทัวร์พา คณะนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดูงาน Forth Thailand มีบรรยากาศมาให้เพื่อน ๆ ได้ดูกันครับ...