คณะนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดูงาน Forth Thailandคณะนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดูงาน Forth Thailand

ไมค์ทีมทัวร์พา คณะนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดูงาน Forth Thailand มีบรรยากาศมาให้เพื่อน ๆ ได้ดูกันครับ...